Donera

Kvinnoveckan är Amnestys Finländska sektions och Förbundet för mödra- och skyddshems gemensamma insamlingskampanj för att motarbeta våld mot kvinnor. Vi vill skriva en ny framtid för kvinnorna i Finland. Vi ser en framtid där inte en enda kvinna dör till följd av våld i parrelationer eller blir våldtagen. En framtid där sexuella trakasserier hör till historien och det finns tillräckligt med skyddshem.

Vårt mål är att Finland år 2030 är Europas tryggaste land för kvinnor.