Kom med i Kvinnoveckan!

Våld mot kvinnor är ett av Finlands största människorättsproblem. Var tredje finländska kvinna blir utsatt för våld av sin partner. Varje år dör till och med 20 kvinnor till följd av våld i nära relationer och uppskattningsvis 50 000 finländska kvinnor utsätts årligen för sexuellt våld. Det måste bli en ändring på det här så att följande generation kan växa upp utan våld.

Din donation säkerställer vårt viktiga kvinnovåldsförebyggande arbete. Vi utför utredningsarbete, träffar beslutsfattare, lyfter fram ärendet till diskussion och tryggar tillgängligheten till tjänster.

Kom med och gör Finland till Europas tryggaste land för kvinnor senast år 2030. Gör en donation.

Vilken Kvinnovecka?

Kvinnoveckan är en årlig kampanj för att motarbeta våld mot kvinnor. Med kampanjen vill Amnestys Finländska sektion och Förbundet för mödra- och skyddshem bygga en framtid där Finland är Europas tryggaste land för kvinnor.

Kampanjen lyfter fram ett av Finlands största människorättsproblem och erbjuder en möjlighet att bygga en framtid utan våld.

Vi kräver att beslutsfattare vidtar åtgärder för att eliminera våld mot kvinnor.  Såväl förebyggandet av våldet som stödtjänsterna till dem som utsatts för våld behöver mera resurser. Även lagstiftningen bör förnyas. Kom med och påverka genom en donation!