#METOO PÅBÖRJADE EN REVOLUTION - ÅR 2030 HÖR SEXUELLA TRAKASSERIER TILL HISTORIEN!

Skriv en ny framtid för kvinnorna i Finland, nu!

Kvinnoveckan är Amnestys Finländska sektions och Förbundet för mödra- och skyddshems gemensamma insamlingskampanj för att motarbeta våld mot kvinnor. Vi vill skriva en ny framtid för kvinnorna i Finland. Vi ser en framtid där inte en enda kvinna dör till följd av våld i parrelationer eller blir våldtagen. En framtid där sexuella trakasserier hör till historien och det finns tillräckligt med skyddshem.

Vårt mål är att Finland år 2030 är Europas tryggaste land för kvinnor.

 

Mål
50 000 €

Vi kräver förändring!

Våld mot kvinnor är ett av Finlands största människorättsproblem. Var tredje finländska kvinna har misshandlats av sin partner och uppskattningsvis 50 000 finländska kvinnor utsätts årligen för sexuellt våld. I fjol dog 12 kvinnor till följd av våld i nära relationer.

I Finland har inte en enda förändring skett utan krav på förändring. Ihärdigt och enträget påverkansarbete kräver tid, pengar och människor – precis som våldsförebyggande arbete på gräsrotsnivå gör. Vårt arbete är möjligt med stöd av bidragsgivare.

Vi gör dagligen ett människorättsarbete som redan nu har visat sin styrka. Vi har fört kampanj för att få till stånd flera lagändringar och krävt att beslutsfattare tryggar tjänsterna för kvinnor utsatta för våld. Genom våra ihärdiga kampanjer håller vi den här viktiga saken framme i den offentliga diskussionen.

Amnesty och Förbundet för mödra- och skyddshem fortsätter det ihärdiga, effektiva och målmedvetna arbetet i kampen mot våld mot kvinnor. Vi träffar beslutsfattare, gör ställningstaganden, lyfter fram ärendet till diskussion och tryggar tillgängligheten till tjänster.

Hjälp oss att fortsätta vårt dyrbara arbete så att beslutsfattarna inser allvaret med våld mot kvinnor och vidtar tillräckliga åtgärder för dess eliminering.

 

Läs mer om Kvinnoveckan
Underteckna ställningstagande
Trygga kvinnorna ett Finland utan våld