Seksuaalinen häirintä ja väkivalta

 • 8.– 9.-luokkalaisista tytöistä 30 prosenttia ja pojista 12 prosenttia on kokenut seksuaalista häirintää viimeisen vuoden aikana.
 • Vuonna 2017 poliisin tietoon tuli 1069 lapsen seksuaalista hyväksikäyttörikosta. Rikosten kohteiksi joutuneista 87 prosenttia oli tyttöjä ja 13 prosenttia poikia.
 • 71 prosenttia Suomessa asuvista naisista on kokenut seksuaalista häirintää täytettyään 15 vuotta. 23 prosenttia naisista ilmoitti kokeneensa seksuaalista häirintää kyselyä edeltäneen 12 kuukauden aikana.
 • Suomessa seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutuu vuositasolla noin 50 000 naista.
 • 12 prosenttia naisista oli kokenut seksuaalista häirintää työssään EK:n kyselyä edeltäneen kahden vuoden aikana. Vain joka neljäs ilmoitti häirinnästä työnantajalle.
 • Naisten osuus poliisille ilmoitetuista raiskausrikosten uhreista on ollut vuosina 2009-2017 97 prosenttia.
  (Lähteet: Kouluterveyskysely 2017, Rikollisuustilanne 2017, Euroopan perusoikeusviraston tutkimus 2014, Naisiin kohdistuva väkivalta -tutkimus vuodelta 2005 ja Tilastokeskus/pakkokeino- ja rikostilastot, Elinkeinoelämän keskusliitto 2018)

Parisuhdeväkivalta ja vaino

 • Vuonna 2017 kaikista poliisille ilmoitettujen parisuhdeväkivaltatapausten uhreista 82 prosenttia oli naisia.
 • Entisen puolison tai avopuolison väkivallan kohteeksi joutuneista naisia oli 84 prosenttia.
 • 24 prosenttia suomalaisnaisista on kokenut vainoa elämänsä aikana, neljä prosenttia kuluneen vuoden aikana (FRA 2014).
 • Avio- tai avopuolisoon kohdistuneissa henkirikoksen yrityksissä ja törkeissä pahoinpitelyissä uhri oli nainen noin 60 prosentissa tapauksista.
 • Vuonna 2017 epäilty oli alaikäisen uhrin vanhempi 2061:ssa poliisin tietoon tulleessa perheväkivaltatapauksessa.
 • Vuonna 2018 YK:n CEDAW-komitea määräsi Suomen varmistamaan, että väkivalta huomioidaan lasten huoltoa, tapaamisia ja sijoituksia koskevissa päätöksissä. Tapaamisoikeuksia on määrätty esimerkiksi sellaisille vanhemmille, joiden on tiedetty käyttäytyneen väkivaltaisesti.
  (Lähteet: Tilastokeskus, Euroopan perusoikeusviraston tutkimus 2014, YK:n CEDAW-komitean päätös CEDAW/C/69/D/103/2016)

Turvakodit ja palvelut

 • Suomesta puuttuu edelleen yli 300 turvakotipaikkaa. Myös turvakotien asiakasmäärät kasvavat vuosi vuodelta.
 • Vuonna 2017 turvakodeissa oli yhteensä 4 333  asiakasta, aikuisista naisia oli 94 prosenttia. 1 723 asiakkaalle jouduttiin toteamaan, että turvakodissa ei ole heille tilaa.
 • Suomessa on vain yksi Seri-tukikeskus seksuaaliväkivallan uhreille. Keskus sijaitsee Helsingissä. Suomen kokoisessa maassa keskuksia pitäisi olla vähintään 13.
  (Lähde THL)